การเข้าเล่มหนังสือด้วยตนเอง

โพสต์27 ส.ค. 2554 06:45โดยthanakrit dejnagred   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2554 07:02 ]
เดือนก่อนผมได้พยายามวาดรูปสำหรับเขียนคู่มือการเข้าเล่มหนังสือด้วย ตนเอง  เพราะเห็นว่าทั้งคุณครูและนักเรียนมักจะจัดทำเอกสารบ่อยๆ เช่น คุณครูจะทำเอกสารการสอน นักเรียนจะทำรายงานการศึกษาค้นคว้าเป็นต้น ในส่วนของคุณครูที่ต้องการเข้าเล่มหนังสือหรือเอกสารการสอนที่แจกจ่ายให้ นักเรียนใช้เรียนถ้าจ้างเขาทำก็ต้องใช้เงินไม่น้อย ถ้าทำด้วยตนเองได้ก็จะลดค่าใช้จ่ายลงได้บ้าง ในส่วนของนักเรียนถ้าเข้าเล่มด้วยตนเองก็จะประหยัดเงินผู้ปกครอง ในส่วนของกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากคู่มือฉบับนี้ก็สามารถนำไปใช้ซ่อมหนังสือ อาจจะเป็นหนังสือของตนเอง หนังสือในห้องสมุด หรือจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน หนังสือเล่มเล็ก หนังสือแต่งเองของนักเรียน 

การทำคู่มือฉบับนี้ผมใช้วิธีการวาดภาพประกอบเป็นภาพลายเส้น ซึ่งจะทำให้เห็นได้ชัดเจนตอนก๊อปปี้ปริ๊น (ถ้าเป็นภาพถ่ายจะเห็นรายละเอียดไม่ชัดเจนเมื่อก็อปปี้ปริ้นท์) หลังจากวาดรูปเสร็จก็จัดการเขียนเนื้อหาโดยพยายามเขียนแบบเล่าเรื่อง ด้วยความหวังว่าคู่มือฉบับนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูที่ทำเอกสารประกอบ การสอนที่ต้องจ้างร้านเข้าเล่มหนังสือก็มาลองทำด้วยตนเอง ที่อยากให้ทำเองเพราะการเข้าเล่มหนังสือทำได้ไม่ยาก ผู้เขียนก็เข้าเล่มเอกสารเองจึงอยากเอาเทคนิคต่างๆที่ได้ฝึกทำมาเผยแพร่ เทคนิคที่ใช้เป็นเทคนิคง่ายๆ ไม่ได้แยกส่วนของวัสดุอุปกรณ์ไว้เพราะต้องการประหยัดกระดาษในการพิมพ์ต้อง อ่านเนื้อหาจึงจะพบว่าต้องใช้วัสดุ/อุปกรณ์ใดบ้าง

สนใจคู่มือการเข้าเล่มหนังสือด้วยตนเองคลิกที่นี่

Comments