หน้าแรก

วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำเว็บไซต์นี้ คือ การนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ ซึ่งเกิดจากฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์ท่านผู้รู้ การศึกษาด้วยตนเอง การฝึกอบรม และจากการแลกเปลี่ยนกับผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มาเผยแพร่และแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อให้คุณครูได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนของเรา ไม่กล้าคาดหวังอะไรมากไปกว่านี้  แต่จะพยายามอย่างเต็มกำลัง...จุดเน้นคือ..
         การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์..
         ถูกฏหมาย..
         ขอสนับสนุนการใช้ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (Opensource)  และการนำโปรแกรมประเภท Opensource และโปรแกรมประเภทฟรีแวร์ มาใช้ในการศึกษา เพื่อลดการละเมิดลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรม
   
    มาใช้ภาพประกอบอย่างถูกกฏหมาย..กันดีกว่า
       แหล่งดาวน์โหลดภาพที่มีคุณภาพสูง..ถูกกฏหมาย

         เผยแพร่..ภาพถ่ายเพื่อสร้างสื่อ..คลิกที่นี่ 
         ดาวน์โหลดภาพถ่ายเพื่อสร้างสื่อการสอนอย่างถูกกฏหมาย.1.คลิกที่นี่
         ดาวน์โหลดภาพถ่ายเพื่อสร้างสื่อการสอนอย่างถูกกฏหมาย.2.คลิกที่นี่
         ดาวน์โหลดภาพถ่ายเพื่อสร้างสื่อการสอนอย่างถูกกฏหมาย.3.คลิกที่นี่
         ดาวน์โหลดภาพถ่ายเพื่อสร้างสื่อการสอนอย่างถูกกฏหมาย.4.คลิกที่นี่
         ดาวน์โหลดภาพถ่ายเพื่อสร้างสื่อการสอนอย่างถูกกฏหมาย.5.คลิกที่นี่

ข่าวสารเพื่อครู

 • ปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร "เอนิเมชั่นเบื้องต้น" ...ศน.ธนกฤต เปิดอบรมหลักสูตร "เอนิเมชั่นเบื้องต้น" เหมาะสำหรับครูผู้สอนที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2555 03:07 โดย thanakrit dejnagred
 • ประกาศชื่อผู้เข้าอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 5 ศน.ธนกฤต จัดอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ และการสร้างสื่อการเรียนรู้เหมาะสำหรับครูที่มีพื้นความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ระดับพอใช้งานได้..และคร ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2555 10:04 โดย thanakrit dejnagred
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เรื่องเล่า..ศน.ธนกฤต

 • คอมพิวเตอร์กราฟิก 5 วันที่ 12-13  กรกฎาคม 2555 อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกรุ่นที่ 5 กิจกรรมสนุกๆสำหรับครูนำไปใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ และใช้ในการจัดการเรียนรู้ ง่ายและรับรองความสำเร็จ เห ...
  ส่ง 20 ก.ค. 2555 23:08 โดย thanakrit dejnagred
 • อบรมนิเทศทางไกลผ่านเว็บไซต์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เป็นวิทยากรเรื่อง การนิเทศทางไกลผ่านเว็บไซต์ Google Appsเพื่อนศึกษานิเทศก์สามารถสร้างเว็บไซต์เพื่อการนิเทศทางไกล เป็นเว็บไซต์ส่วนต ...
  ส่ง 20 ก.ค. 2555 22:58 โดย thanakrit dejnagred
 • เตรียมงานนิเทศทางไกล วันนี้เตรียมการสำหรับการอบรมเพื่อขยายให้ศึกษานิเทศก์ ทำงานนิเทศทางไกล โดยใช้ Google Apps เริ่มจากการเขียนหนังสือ พิมพ์ อัดสำเนา เข้าเล่ม เขียนแผ่น CD ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2555 05:50 โดย thanakrit dejnagred
 • การอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นรุ่นที่4 การอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น รุ่นที่ 4 เป็นรุ่นที่มีผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าอบรมกันเต็มห้องปรุชุมของเราที่มีขนาดเล็กมากๆ แต่ด ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2555 03:14 โดย thanakrit dejnagred
 • คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น รุ่นที่ 3 การอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2555 วันนี้เป็นวันแรกทุกอย่างราบรื่น..คุณครูให้ความสนใจดีมากๆ ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2555 02:02 โดย thanakrit dejnagred
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก เบื้องต้น รุ่น 2 อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น..รุ่นที่ 2 กิจกรรมวันนี้เริ่มจากการให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก เทคนิคการวาดภาพเบื้องต้น วันนี้แค ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2555 16:38 โดย thanakrit dejnagred
 • ร่วมกิจกรรมอบรมครูภาษาอังกฤษ ร่วมกิจกรรมอบรมครูภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนบ้านตะเคียนราม โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ คุณเคลวิน และคุณไรน์ เป็นเกส..กิจกรรมสนุกๆ และมีประโยชน์ได้ฝึกภาษาอังกฤษก ...
  ส่ง 30 พ.ค. 2555 04:06 โดย thanakrit dejnagred
 • อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 1 กิจกรรม "คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น" เบื้องต้นจริงๆ กิจกรรมสนุกๆสำหรับนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่บูรณาการศิลปะ..คอมพิวเตอร์..และอ ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2555 04:56 โดย thanakrit dejnagred
 • Tacit to Tacit Knowledge กิจกรรมวันนี้ Tacit Knowledge to Tact Knowledge เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์สำหรับศึกษานิเทศก์ เพื่อการนิเทศทางไกล การให้ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาผ ...
  ส่ง 24 พ.ค. 2555 05:49 โดย thanakrit dejnagred
 • Web2Thai บันทึกความเข้าใจ วันนี้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาของมูลนิธิ Web2Thai ที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์..การทำงานร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนในการใช้ ICT ให้เกิดประโยชน ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2555 05:42 โดย thanakrit dejnagred
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แบ่งปันประสบการณ์

 • สร้างแบบฟอร์มเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ ครั้งก่อนผมได้เขียนเรื่องการสร้างหรือจัดทำเว็บไซต์สำหรับใช้ในงานนิเทศทางไกล ด้วย Google Apps สำหรับศึกษานิเทศก์ ของ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศน.พ ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2555 17:58 โดย thanakrit dejnagred
 • สร้างเว็บนิเทศทางไกลด้วย Google Apps เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ในด้านการศึกษาก็เช่นกัน เทคโนโยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กลายเป็นเครื่องมือหนึ่งในด้านการศึกษา ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2555 17:57 โดย thanakrit dejnagred
 • สร้างปฏิทินด้วย Scribus ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ ผมได้ถ่ายรูปภาพสวยๆไว้พอสมควร เลยอยากจะทำปฏิทินไว้ใช้เองวันนี้จึงอยากจะนำเทคนิคง่ายๆมาแบ่งปัน คือ ใช้โปรแกรม Scribus ในการทำปฏิท ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2554 04:19 โดย thanakrit dejnagred
 • การใช้โปรแกรม Inno Setup การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสื่ออื่นๆที่ต้องการให้มีการติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน โปรแกรมนี้มีความน่าสนใจมาก เพราะด้วยลิขสิทธิ์แบบฟร ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2554 11:18 โดย thanakrit dejnagred
 • การเข้าเล่มหนังสือด้วยตนเอง เดือนก่อนผมได้พยายามวาดรูปสำหรับเขียนคู่มือการเข้าเล่มหนังสือด้วย ตนเอง  เพราะเห็นว่าทั้งคุณครูและนักเรียนมักจะจัดทำเอกสารบ่อยๆ เช่น คุณคร ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2554 07:02 โดย thanakrit dejnagred
 • สร้างภาพประกอบด้วยตนเอง       วันหยุดยาวที่ใครๆ ต่างก็หยุดกัน แต่ผมยังเขียนหนังสือคู่มือสำหรับให้คุณครูได้ใช้เป็นตัวช่วยในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานที่ม ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2554 07:44 โดย thanakrit dejnagred
 • สร้างงาน 3มิติด้วย Blender       การสร้างงาน 3มิติแบบข้างบนนี้ทำได้ไม่ยากครับด้วยโปรแกรม Blender ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานเอนิเมชั่นแบบสามมิติที่มีลิขสิทธิ์แบบโอเพ็นซอร์ส Opensource หมายความว ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2554 02:02 โดย thanakrit dejnagred
 • การติดตั้งสแกนเนอร์ Canon Canoscan LiDE 100 บน Ubuntu 10.04 ตั้งแต่ เดือนที่แล้วประมาณวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ถึงวันนี้ (12 พฤศจิกายน 2553) ผมพึ่งใช้งาน Canoscan LiDE 100 ที่ซื้อมาด้วยราคา 1,480 ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2553 03:19 โดย thanakrit dejnagred
 • การสร้างชิ้นงานแบบ SheetMetal ด้วยโปรแกรมPro/Engineer wirefire 4.0 schools edition        นับเป็นโอกาสอันดีที่ผมได้เข้าไปมีส่วนร่วมเล็กๆในการได้ใช้งานโปรแกรม Pro/ENGINEER wirefire 4.0 schools edition และได้มีโอกาสสร้างชิ้นงานกับคุณครูที่ใช ...
  ส่ง 6 ต.ค. 2553 04:18 โดย thanakrit dejnagred
 • การสร้างปากกาจับขอบโต๊ะด้วย Pro/ENGINEER schols edition       อาทิตย์ก่อนผมได้รับเกียรติอย่างสูงในการเป็นคนหนึ่งที่ได้ฝึกใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Pro/engineer ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับจากบริษัท PTC โปรแกรมน ...
  ส่ง 2 ต.ค. 2553 18:09 โดย thanakrit dejnagred
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 43 รายการ ดูเพิ่มเติม »